Repræsentantskabsmøde

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 08/04/2019
18:30 - 21:00

Lokation
Mejdal Hallen

Kategori


Vi starter med spisning kl. 18.30
Kl. 19.15 starter repræsentantskabsmødet.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Hovedformandens beretning
3. Beretning fra afdelingerne
4. Resultatopgørelse og balance for hovedforeningen til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent til hovedforeningen
6. Behandling af indkomne forslag (herunder godkendelse af nye afdelinger)
7. Valg af forretningsudvalg i. h. t. § 6
8. Valg af revisor i. h. t. § 9
9. Uddeling af hædersbevisninger
10. Eventuelt

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.