Leder og Vandrepokal 2022

Onsdag aften var der repræsentantskabsmøde i Mejdal-Halgård, hvor Helle Bager blev
belønnet med den pris og vandrepokal som Mejdal GIK uddeler🏆🥇

Ved samme lejlighed fik Preben Hein den hæder og vandrepokal som Mejdal-Halgård Sportscenter årligt uddeler🏆🥇

Begge fik flotte ord med på vejen og flotte kurve med sig hjem🤩

Begge var yderst fortjent for flere års flot og frivillig tjeneste💪💪💪

En god tradition vi har i vort lille samfund.

🏆🏆🏆 Stort tillykke til jer 🏆🏆🏆

Leder- og vandrepokaler 2019

Hans Tinggaard og Jesper Ejstrup

GIKs vandrepokal

Indstilling til Mejdal-Halgård GIK’s vandrepokal.

Jeg indstiller hermed Jesper Ejstrup som modtager af vandrepokalen.

Jesper er en af de heldigvis mange, der er flyttet til området indenfor de seneste 15 år.

Udover at være flyttet til området og begyndt at spile fodbold i vores lokale fodboldklub har Jesper involveret sig i ledergerningen i Mejdal-Halgård GIK.

Efter Jespers ”ankomst” til Mejdal blev han ret hurtigt valgt ind i fodboldbestyrelsen, hvor han efter nogle år i bestyrelsen var et naturligt valg som ny formand da den tidligere stoppede.

Posten som formand for fodboldafdelingen indbefatter mange ting, herunder ansvarlig for daglig drift, der blandt andet omfatter rekruttering af trænere og styr på bolde og rekvisitter.

Herudover har Jesper altid haft en finger med i spillet i forhold til at skabe indtægter til fodboldafdelingen, hvilket bl.a. har indebåret, at han også tog en tørn med, når der skulle tages billede til den årlige fodboldjulekalender og samles præmier ind til samme.

Jesper har været med omkring meget nyskabende, herunder:

-idemand til fodboldens dag – en dag der sætter fodbolden i højsædet og Mejdal-Halgård området på landkortet

– hjælper ved afvikling af fyrværkerishowet på stadion (nu afviklet 3 år i træk)

– med i styregruppen omkring udvidelsen af Mejdal Hallen og projektet omkring et andet og mere indbydende miljø omkring hallen. Den sidste del er endnu ikke realiseret, men i 2019 kommer der til at ske noget, og Jesper sidder naturligvis fortsat med i det lille udvalg, der arbejder med at realisere projektet så stort og godt som muligt.

Endelig har han brugt mange timer på asylfodbold i Mejdal/Holstebro, hvor han træner et hold i både inde- og udefodbold med så gode resultater, at de har deltaget i DM for asylhold et par gange. Turene her har været lange til kampe og DM, men Jesper har troligt stillet op.

Som formand for fodboldafdelingen i Mejdal-Halgård GIK har Jesper endvidere siddet med i fællesbestyrelsen. Han har her som i andre sammenhænge haft modet til at udfordre ”vi plejer kulturen” på en konstruktiv måde, der har været med til at udvikle hele GIK.

Jesper stoppede efter ca. 10 år som formand for fodboldafdelingen i 2018, men hans lyst og energi til at være med til at lede og påvirke tingene i Mejdal-Halgård GIK fortsætter i kraft af bl.a. hans involvering i udeprojektet.

Jesper har igennem flere år været med til både at påvirke udviklingen og sætte Mejdal-Halgård Gik positivt på ”landkortet”, og er derfor et stort aktiv for Mejdal-Halgård GIK – en ildsjæl, der fortjener vandrepokalen, hvis intentioner er at give et ”skulderklap” til en leder eller træner, der har ydet et stort og uselvisk arbejde for sin idræt og for Mejdal-Halgård GIK.

Venlig hilsen
Ole Dam

Borgerforeningens lederpokal

Mejdal-Halgård GIK består af mange afdelinger, såvel store som små, hvor den mindste afdeling nok er ”Mejdal-Halgård Petanque” med 25-30 aktive medlemmer.

For at en lille afdeling kan overleve, kræves der en vedholdende leder.

Det har Mejdal-Halgård Petanque i Hans Tinggård.

Hans sørger for, at baner og klubhus er åben for træning alle onsdage og lørdage hele året, ligesom han selvfølge sørger for tilmelding til turnering og andre arrangementer i DGI-regi og andre sammenhænge.

Men ikke at forglemme, så har Hans over de sidste år fået samlet 30-40 mennesker (der ikke er medlemmer i petanque-klubben) til et social petanque-fællesskab hver mandag året igennem, om sommeren på de udendørs baner og om vinteren i Mejdal-hallen, og ikke nok med, at han organiserer spillet, han sørger også for, at der hver mandag er kaffe med rundstykker med tilbehør.

Som et ”skulderklap” til Hans Tinggård for hans store indsats, såvel for petanque-klubben som for de glade petanque-spiller han samler hver mandag,  indstiller jeg ham til at modtage Borgerforeningens Vandrepokal ved det kommende repræsentantskabsmøde.

Tyge Tygesen
Rønnebørvej 27
Mejdal