Repræsentantskabsmøde er udsat

I Mejdal-Halgård GIK

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 18.30 i Mejdal Hallen
Pga. Coronavirus, er repræsentantskabsmødet udsat indtil videre.
Mere info her på siden, når der åbnes op for Danmark.

Dagorden iflg. vedtægterne
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest den 7. april. 2020
mail: martin@fammiliengreen.dk
Mødet starter med spisning.

Mejdal-Halgård GIK
Forretningsudvalget.

HVEM SKAL HAVE
Mejdal-Halgård GIKs vandrepokal i år?

Mejdal-Halgård GIKs lederpokal skal uddeles på repræsentantskabsmøde den 14. april 2020.
Pokalen kan gives til en leder eller en træner, der har ydet et stort og uselvisk arbejde for sinidræt og for Mejdal-Halgård GIK.
Alle instillinger skal være skriftlige.

Forslag til modtager af pokalen skal sendes til:
Martin Green senest den 1. april 2020 på mail: martin@familiengreen.dk