Repræsentantskabsmøde

Mejdal-Halgård GIK afholder repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 18.00 i Mejdal Hallen

Dagorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra afdelingerne
  4. Godkendelse af regnskab & budget
  5. Fastsættelse af kontingent til GIK
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af forretningsudvalg
  8. Valg af revisor
  9. Uddeling af hædersbevisninger
  10. Evt.

Mødet starter med spisning.

Mejdal-Halgård GIK
Forretningsudvalget.