Repræsentantskabsmøde

I Mejdal-Halgård GIK

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 18.30 i Mejdal Hallen

Dagorden iflg. vedtægterne
Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest den 7. april. 2020
mail: martin@fammiliengreen.dk
Mødet starter med spisning.

Mejdal-Halgård GIK
Forretningsudvalget.

Læs resten